Sitemap    
Contact en Boeking formulier
Privacy
Deze website is van LeadBuilders BV. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij vragen en verzamelen informatie over uw systeem of informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u bijvoorbeeld informatie opvraagd op deze site. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam, telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadres en eventuele andere informatie. Wij zullen uw persoonsgegevens daarom uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens die door ons worden opgeslagen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen LeadBuilders en de bezoeker gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang van de bezoeker, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen. LeadBuilders stuurt een bericht als uw verzoek is binnengekomen en is verwerkt.

Disclaimer
Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, afbeeldingen en andere items vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeadBuilders. De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Niettemin kan LeadBuilders niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel echt worden ontleend. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. LeadBuilders behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.